Geyser på vinter

Den fantastiska Great Geysir, den Geyser på Island som gav alla hydrotermiska utbrotten deras namn, fångad här i vinter solnedgång.

Share: Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someonePrint this page