Geyser på vinter

Den fantastiska Great Geysir, den Geyser på Island som gav alla hydrotermiska utbrotten deras namn, fångad här i vinter solnedgång.